IKI KALBĖJIMO ĮSKAITOS LIKO:
10 klasė
12 klasė
PATARIMAI, KAIP PASIRUOŠTI KALBĖJIMO ĮSKAITAI:
Jonas Biliūnas savo kūriniuose dažnai aprašo gyvenimą kaime. Remdamiesi rašytojo biografija ir kūriniais, pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite. – 2017m. kalbėjimo potemė – 12 klasės (VBE)

XIX a. pab. – XX a. pr. – tai Carinės Rusijos represijos laikotarpis Lietuvoje, kurio metu buvo siekta sunaikinti lietuviškąją savimonę, uždraudus gimtosios kalbos vartojimą. To metu svarbus lietuviškumo šviesulys buvo kaimuose ir mažuose miesteliuose gyvenę inteligentai, vienas iš jų rašytojas Jonas Biliūnas, kuris savo asmeniniu pavyzdžiu kovojo už gimtosios kalbos išsaugojimą, lietuvybę ir tautos identitetą. Jonas Biliūnas, žymus psichologinės ir lyrinės lietuvių prozos pradininkas, savo kūryboje teikė didžiulę reikšmę kaimo tematikai, jo moraliniam pamatui, opioms problemoms. Kalboje yra pasirinkti trys rašytojo kūriniai, kuriais stengiamasi pagrįsti šią mintį.

NORĖDAMI ATSISIŲSTI ŠĮ KALBĖJIMO PAVYZDĮ, SPAUSKITE ČIA

SKAITYTI DAUGIAU
Meilė tėvynei lietuvių literatūroje. – 2017m. kalbėjimo potemė – 12 klasės (VBE)

Viena svarbiausių ir dažniausiai lietuvių literatūroje pasitaikančių temų yra meilė tėvynei. Esti begalė rašytojų, kurie vis skirtingai bandė savo kūryboje išreikšti meilė gimtajam kraštui. Vieni autoriai meilę tėvynei išreiškė kaip asmeninės laimės paaukojimą ir visišką atsidavimą. Kiti autoriai poetizavo gimtąjį kraštą, jo didingą istorinę praeitį. Treti meilę gimtinei išreiškė ne tik dalyvaudami ginkluotuose pasipriešinimuose, bet ir savo kūryba, taip siekdami iškovoti laisvę, nepriklausomybę, savarankiškumą ir identitetą. Kalboje buvo pasirinkti trys populiariausi rašytojai bei jų kūryba, siekiant atskleisti kiekviena iš minėtų  meilės tėvynei formų.

 

NORĖDAMI ATSISIŲSTI ŠĮ KALBĖJIMO PAVYZDĮ, SPAUSKITE ČIA

SKAITYTI DAUGIAU
Skaudūs išgyvenimai lietuvių literatūroje – 2017m. kalbėjimo potemė – 12 klasės (VBE)

Lietuvių literatūroje galima pastebėti begale kūrinių susijusių su tautos identitetu, darbo svarba, meile gimtajam kraštui, atsidavimu šeimai, ar ryšiu su gamta, tačiau ne ką mažiau svarbi yra XIX-XX amžiaus literatūra, kurioje yra atskleidžiami to meto skaudūs išgyvenimai. Šio laikotarpio kūryba apima įvairias patirtis — lietuvių inteligentijos, bei paprastų žmonių kova dėl išgyvenimo koncentracijos stovyklose, gimtinės ilgesį, SSRS valdžios pinklės ir propaganda,  tėvynės, bei  ginkluotus partizaninius pasipriešinimus, siekiant apginti savo tėvynę. Kalboje buvo aptarti  trijų lietuvių rašytojų gyvenimiška patirtis bei jų kūryba, siekiant atskleisti kiekviena iš minėtų skaudžių išgyvenimų.

 

 

NORĖDAMI ATSISIŲSTI ŠĮ KALBĖJIMO PAVYZDĮ, SPAUSKITE ČIA

SKAITYTI DAUGIAU
1 2 3 5