IKI KALBĖJIMO ĮSKAITOS LIKO:
10 klasė
12 klasė
PATARIMAI, KAIP PASIRUOŠTI KALBĖJIMO ĮSKAITAI:
Jonas Biliūnas savo kūriniuose dažnai aprašo gyvenimą kaime. Remdamiesi rašytojo biografija ir kūriniais, pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite. – 2017m. kalbėjimo potemė – 12 klasės (VBE)

XIX a. pab. – XX a. pr. – tai Carinės Rusijos represijos laikotarpis Lietuvoje, kurio metu buvo siekta sunaikinti lietuviškąją savimonę, uždraudus gimtosios kalbos vartojimą. To metu svarbus lietuviškumo šviesulys buvo kaimuose ir mažuose miesteliuose gyvenę inteligentai, vienas iš jų rašytojas Jonas Biliūnas, kuris savo asmeniniu pavyzdžiu kovojo už gimtosios kalbos išsaugojimą, lietuvybę ir tautos identitetą. Jonas Biliūnas, žymus psichologinės ir lyrinės lietuvių prozos pradininkas, savo kūryboje teikė didžiulę reikšmę kaimo tematikai, jo moraliniam pamatui, opioms problemoms. Kalboje yra pasirinkti trys rašytojo kūriniai, kuriais stengiamasi pagrįsti šią mintį.

NORĖDAMI ATSISIŲSTI ŠĮ KALBĖJIMO PAVYZDĮ, SPAUSKITE ČIA

Jonas Biliūnas, proza, psichologija, lyrika, pradininkas, tautos identitetas, meilė tėvynei, meilė gimtajam kraštui, meilė gimtinei, tėvynė, gimtasis kraštas, gimtinė, Lietuva, lietuvių literatūra, lietuvių kūryba, laisvė, kaimas, kaimo gyvenimas, kaimo problemos, sociumas, nepriklausomybė, gerovė, tauta, inteligentai, propaganda,  auka, atsidavimas, kalbos draudimas, okupantai, bausmės, apsakymas, apysaka, ydos.