IKI KALBĖJIMO ĮSKAITOS LIKO:
10 klasė
12 klasė
ATLIK TESTĄ IR SUŽINOK, KURI POTEMĖ TAU TINKAMIAUSIA! PASIRINK KLASĘ:
PATARIMAI, KAIP PASIRUOŠTI KALBĖJIMO ĮSKAITAI:
Suformuotos 12 klasės (VBE) 2016 metų kalbėjimo potemės

Sveiki, mieli dvyliktokai, pristatome Jums suformuotas šių metų (2016 m.) kalbėjimo potemes, parengtas pagal NEC pateiktas pavyzdines kalbėjimo temas. Šios potemės paruoštos atsižvelgiant į visą mūsų sukauptą patirtį, todėl mes tikime, kad jos Jums padės pamiršti stresą ir lengviau apsispręsti, kuria tema kalbėti.
Norėtume pabrėžti, kad jau 6-tus metus padedame mokiniams kokybiškai ir tinkamai pasiruošti kalbėjimo įskaitai, todėl savo darbą tikrai išmanome. Visi mūsų paruošti kalbėjimai pateikiami kartu su išplėstiniais planais (kurie šiais metais yra privalomi), informaciniais šaltiniais, pateiktimis (skaidrėmis) ir galimais egzaminavimo klausimais. Be to, nuo šiol mūsų kalbas galėsite atsisiųsti ir klausytis MP3 formatu, todėl turėsite galimybę išgirsti kaip skamba tobula kalba.

 Sėkmės Jums linki Potemes.lt ir KalbejimoTemos.lt administracija

Atsisiuntę pavyzdį iš Potemes.lt, siūlome pasikeisti/pasiredaguoti kalbėjimo potemę pagal save!


Suformuotos 2016 m. viešojo kalbėjimo įskaitos (VBE) 12 klasės kalbėjimo potemės

Kalba

Pasirinkto lietuvių rašytojo stiliaus ypatybės.

1. Kristijono Donelaičio stilius ypatingas dėl rašytojo svarbos lietuvių tautai. Remdamiesi rašytojo biografiniais faktais ir kūriniais, pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)
2. Maironis yra rašytinės lietuvių lyrikos pradininkas. Kuo Maironio rašymo stilius išsiskyrė iš to laikotarpio lietuvių rašytojų kūrybos? Argumentuotai išsakykite savo požiūrį. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)
3. Jono Biliūno kūrybos stilius vertas išsamesnio aptarimo dėl savo įtakos lietuvių literatūrai. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)
4. Marcelijaus Martinaičio kūryba išsiskiria savo pašiepiančiu rašymo stiliumi. Įvertinkite tokį požiūrį. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)
5. Balys Sruoga yra įvairiapusio talento rašytojas su savo išskirtiniu stiliumi. Remdamiesi rašytojo biografiniais faktais ir kūriniais, pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Kaip pasikeistų Kristijono Donelaičio kūryba išvertus ją į šiuolaikinę bendrinę lietuvių kalbą.

6. Išvertus Kristijono Donelaičio kūrybą į šiuolaikinę bendrinę lietuvių kalbą ji prarastų savo vertę. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)
7. Kristijono Donelaičio kūryba yra unikali savo vaizdinga kalba. Donelaičio kūrybą išvertus į dabartinę bendrinę lietuvių kalbą ji prarastų didelę dalį savo žavesio. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)
8. Kristijono Donelaičio kūrybą išvertus į dabartinę bendrinę lietuvių kalbą ji būtų nesuprasta šiuolaikinio lietuvio.  Palaikydami šią poziciją, argumentuotai išsakykite savo nuomonę. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Kaip kalba padeda atsiskleisti vaizduojamąjį laikotarpį Mariaus Ivaškevičiaus Madagaskare?

9. Įvairūs kalbos išsireiškimai, tokie kaip hiperbolizavimas ar pašiepimas padeda atskleisti aptariamo laikotarpio aplinką Mariaus Ivaškevičiaus „Madagaskare“. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)
10. Mariaus Ivaškevičiaus „Madagaskare“ konkretūs kalbos elementai padeda nustatyti vaizduojamą laikotarpį. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Kalbinis apsisprendimas tautinio atgimimo epochoje XIX a. pab. XX a. pr. (Šatrijos Ragana ir kt.)

11. Tautinio atgimimo laikotarpiu lietuviai pradėjo puoselėti savo kalbą. Argumentuotai išsakykite savo nuomonę, kaip kalba buvo puoselėjama? – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)
12. Kalbinis apsisprendimas XIX a. pab. XX a. pr. padėjo išsaugoti lietuvių tautą priespaudos laikotarpiu. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)
13. XIX a. pab. Lietuvių intelektualai pradėjo plėtoti lietuvių tautos identitetą per lietuvišką žodį. Pagrįskite šią nuomonę konkrečiais pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Ezopo kalba sovietmečio literatūroje (Kazys Saja ir kt.)

14. Ezopo kalba buvo puiki priemonė sovietmečiu rašytojams „saugiai“ išreikšti savo nuomonę apie tuometinę situaciją. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)
15. Sovietmečio lietuvių literatūrą galima apibūdinti kaip Ezopo kalbos laikotarpį. Pristatykite kelių autorių kūrybą ir aptarkite jų kūrybos bruožus. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Literatūra (Kultūra)

Lietuvos raštijos ir literatūros tekstai, formavę lietuvių požiūrį į tautos ir valstybės istoriją.

16. Lietuvių literatūroje galime atrasti daug kūrinių, kurie savo laikotarpiu formavo lietuvių požiūrį į tautos ir valstybės istoriją. Savo nuomonę pagrįskite Lietuvos literatūros pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)
17. Svarbu žinoti vertingiausius kūrinius, kurie formavo lietuvių požiūrį į tautą ir valstybę. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Individo ir bendruomenės santykis XX a. lietuvių prozoje (Jurgis Savickis ir kt.)

18. XX a. lietuvių prozoje pradedama labiau gilintis į individo ir bendruomenės santykį. Kas iškeliamas aukščiau – individas ar bendruomenė? Savo mintis pagrįskite literatūros pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Žmogaus prigimties prieštaringumas Lietuvos literatūroje (Motiejus Kazimieras Sarbievijus ir kt.)

19. Lietuvos literatūroje žmogaus idealų ir vertybių priešprieša yra minima ne kartą. Pateikite literatūros pavyzdžių ir aptarkite kaip ši priešprieša yra vaizduojama. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)
20. Krikščioniškoje Lietuvos literatūroje žmogaus prigimtis rodoma dvejopai: vienu atveju visuomenės priskirtas vaidmuo yra nekvestionuojamas, kitais atvejais rodoma vidinė kova dėl savo tikrosios prigimties išlaisvinimo. Kaip religija įtakojo išsilaisvinimo temą Lietuvos literatūroje? Savo požiūrį pagrįskite pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Asmenybės laikysena ribinėse situacijose (Nijolė Sadūnaitė ir kt.)

21. Asmenybės siekis išlaikyti savo identitetą labiausiai pasireiškia ribinėse situacijose. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)
22. Kritinės situacijos akivaizdoje aiškiausiai matome savo prioritetus. Pateikite kelis ribinių situacijų pavyzdžius Lietuvių literatūroje ir argumentuotai aptarkite, kokie prioritetai pasirinktuose kūriniuose buvo svarbūs. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)
23. Tik stiprus žmogus gali išlaikyti humoro jausmą net ir ribinėse situacijose. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Žemdirbiškos kultūros aktualizavimas XX a. II pusės lietuvių literatūroje (Kazys Bradūnas ir kt.)

24. XX a. II pusės lietuvių rašytojai pradeda formuoti lietuvių kaip žemdirbių tautos įvaizdį. Pagrįskite šią nuomonę konkrečiais literatūros pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)
25. XX a. II pusės lietuvių literatūroje jaučiamas stiprus poreikis išlaikyti ir parodyti tamprų lietuvių ir gamtos ryšį. Dėl kokių priežasčių ši tema buvo aktuali tame laikotarpyje? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Kodėl šiandien prieštaringai vertinamas sovietmečiu žymių lietuvių rašytojų kūrybinis palikimas?

26. Sovietmečio cenzūra turėjo įtakos lietuvių literatūrai ir tai lėmė neigiamą to laikotarpio žymių rašytojų vertinimą šiais laikais. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)
27. Didžioji dalis sovietmečiu žymių rašytojų šiandien vertinami prieštaringai dėl rusų valdžios įtakos. Pateikite konkrečių rašytojų ir jų kūrinių pavyzdžių, kurie sugebėjo apeiti tuometinę cenzūrą. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Antikos mitų interpretacija Lietuvos kultūroje (Judita Vaičiūnaitė ir kt.)

28. Lietuvos kultūroje antikos mitai interpretuojami įvairiai. Pateikite tokių interpretacijų pavyzdžių ir aptarkite kokią įtaką antikos mitai turi Lietuvos kultūrai. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Krikščioniškoji etika Lietuvos Literatūroje (Antanas Škėma ir kt.)

29. Kokie antikinės ir krikščioniškosios etikos skirtumai Lietuvos literatūroje? Savo mintis pagrįskite konkrečiais literatūros pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)
30. Balio Sruogos  kūryboje aiškiai juntamas krikščioniškos etikos pasireiškimas. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Literatūra –  istorinės patirties liudijimas (Antanas Škėma ir kt.)

31. Literatūra leidžia mums pamatyti kaip žmonės gyveno įvairiais istorijos tarpsniais. Palyginkite skirtingų laikotarpių vaizdavimą literatūroje. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)
32. Istorinė patirtis lengvai atskleidžiama literatūroje. Kokią patirtį atskleidžia lietuvių rašytojų kūriniai? Savo mintis pagrįskite konkrečiais pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Koks lietuvio (lietuvės) paveikslas kuriamas įvairių laikotarpių literatūroje (Marius Ivaškevičius ir kt.)

33. Lietuvio (lietuvės) paveikslas įvairių laikotarpių literatūroje nekinta. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)
34. Aptarkite, kokį lietuvės paveikslą pateikia XX a. rašytojai. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Praradimas kaip kūrybinio įkvėpimo šaltinis (Šatrijos Ragana ir kt.)

35. Praradimai skatina labiau pažinti save ir suteikia įkvėpimo ryškių kūrinių sukūrimui. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)
36. Kaip praradimas pažadina ir išryškina norą kurti ir suprasti save? Pateikite savo nuomonę ir pagrįskite ją konkrečiais pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Tėvas lietuvių literatūroje (Justinas Marcinkevičius ir kt.)

37. Koks yra vaizduojamas tėvo paveikslas lietuvių literatūroje ir jo santykis su šeima? Pateikite savo nuomonę ir pagrįskite ją konkrečiais pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Žaismas modernioje lietuvių literatūroje (Jurgis Savickis ir kt.)

38. Kalbos žaismas modernioje lietuvių literatūroje suteikė spalvingumo net ir niūriais gyvenimo tarpsniais. Kokiomis kalbinėmis raiškos priemonėmis žaismas pasireiškė modernioje lietuvių literatūroje? Savo mintis pagrįskite konkrečiais pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Kokį poveikį kultūrai ir visuomenei daro kryptingai veikianti asmenybė (Jonas Basanavičius ir kt.)?

39. Stipri ir kryptinga asmenybė yra raktas į tautos laisvę. Pateikite šią mintį patvirtinančių konkrečių pavyzdžių. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)
40. Kryptingai judanti asmenybė sugeba garsinti ne tik save, tačiau ir visą tautą. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Tautosaka lietuvių literatūroje (Jonas Aistis ir kt.)

41. Tautosaka yra kultūros ir istorijos saugotoja. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite konkrečiais literatūriniais pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Dalinkites šiomis potemėmis su savo draugais, jie Jums būs tikrai dėkingi!

Vis dar sunku apsispręsti kurią potemę pasirinkti? Sausio 17 dieną Kalbejimai.lt tinklapyje galėsite išspręsti testą, kuris padės išsirinkti tinkamiausią potemę pagal Jūsų asmenybės bruožus.

Kalbėjimo potemes suformavo: Potemes.lt ir KalbejimoTemos.lt

 

potemes-.lt-ir-kalbejimotemos.lt

 

Užeik ir atsisiųsk 10 (PUPP) ar 12 (VBE) klasės kalbėjimą per 5 minutes!

ATLIK TESTĄ IR SUŽINOK, KURI POTEMĖ TAU TINKAMIAUSIA! PASIRINK KLASĘ: